Personlig kommunikation: Forfatter Gitte Lindholt

I dag udkommer Gitte Lindholts bog Slip fri af psykopatens klør” på forlaget Powerpress. Det er den første danske selvhjælpsbog til kvinder, der har levet med en psykopatisk mand. Den giver mig anledning til at reflektere over personlig kommunikation – den menneskenære kommunikation. God personlig kommunikation handler ikke om at krænge sine inderste sider ud for at blive set. Personlig kommunikation handler lige som al anden form for kommunikation om relevans. Og det bliver relevant for andre, når man kan tage essensen af sine egne erfaringer og give dem en form, så det vækker genkendelse hos andre mennesker. På en måde så man kan mærke personen bag – både værdimæssigt og fagligt. Uden at man som læser føler, at man er blevet taget som gidsel i et selvterapeutisk projekt.

Slip fri af psykopatens klør af Gitte Lindholt

Veninden, der forandrede sig

Jeg har ikke læst bogen “Slip fri af psykopatens kløer” (endnu), men jeg har fulgt processen. Faktisk lang tid før det hele begyndte. Forfatter Gitte Lindholt og jeg mødte hinanden på en fabelagtig studietur med universitetet i 1996. Vi skulle lære om moderne kunst og kultur i de europæiske hovedstader Wien, Prag og Berlin. Efterfølgende havde vi mange sjove oplevelser sammen – lige fra fantastiske fester til filosofiske the-sessioner. Og vi besøgte hinanden der, hvor vi slog os ned i årene efter. Jeg husker, da hun fortalte, at hun havde mødt en særlig mand. Og jeg mødte dem sammen flere gange gennem årene. Men der var et tidspunkt, hvor jeg følte, jeg ikke længere kunne være vidne til hendes liv. Den sjove, søde, smukke, kloge, kreative kvinde, jeg kendte, var forandret til ukendelighed. Jeg sagde, at hvis hun nogensinde fik brug for hjælp, så ville jeg være der, mens jeg håbede, at hun ville genfinde sin personlige kraft. Der gik en del år, hvor vi stort set ikke havde kontakt.

 

Balancen mellem det, der giver en selv værdi og det der giver andre værdi

For nogle år siden rejste Gitte Lindholt sig og fandt modet til at ændre kurs. Vi begyndte at tale sammen igen – både som veninder og som faglige samarbejdspartnere. Det gør mig både glad og ydmyg at have genfundet en veninde. At se hende stråle samt mærke hendes vilje og evne til at gøre en forskel for andre mennesker. Så det er med et personligt udgangspunkt og en professionel viden omkring kommunikation, at jeg har stillet forfatter Gitte Lindholt spørgsmål om personlig kommunikation. Når man formidler selvoplevede erkendelser som professionelt, fagligt stof er det vigtigt at have fokus på den hårfine balance mellem det, der primært giver forfatteren værdi i personens egen proces og det, der giver andre værdi ved at være relevant for dem.

 

Ekspertudsagn om psykopati

Gitte Lindholt er selvstændig som professionel facilitator, foredragsholder og coach samt cand. mag i teatervidenskab. I bogen interviewer hun bl.a. en række eksperter: Psykiatrisk overlæge Henrik Day Poulsen | Psykolog Vitha Weitemeyer – forfatter til bogen ‘Forelsket i en drøm’ | Professor Ask Elklit – Videnscenter for psykotraumatologi | Sundhedsekspert og forfatter Oscar Umahro Cadogan | Kontorchef Kirsten Rosenkilde – Statsforvaltningen Syddanmark | Advokat og mediator Pia Deleuran | Exitcirklens stifter og leder Sherin Khankan | Sexolog Joan Ørting. Og deler anonyme fortællinger fra det virkelige liv. For det er ikke en spektakulær chok-effekt reality-bog. Det er en bog med et konstruktivt formål – at styrke og hjælpe kvinder (og mænd) ud af destruktive parforhold.

Gitte Nielsen er bosat i Kolding. Foto: Steffen Nielsen
Gitte Lindholt er bosat i Kolding. Foto: Steffen Nielsen

Jeg er interesseret i, hvilke overvejelser mennesker gør sig, når de fortæller omverdenen om sig selv og viser nogle personlige sider af sig selv – ved at have fokus på relevans for andre og uden at blive private. Det er en hårfin balance. Her kommer Spørgsmål og Svar om personlig kommunikation med forfatter Gitte Lindholt:

 

Karen Toftegaard: Gitte, du deler episoder fra din personlige historie om et ægteskab med en psykopatisk partner i bogen ”Slip fri af psykopatens kløer”. Hvilke tanker har du gjort dig omkring at fortælle andre om nogle personlige forhold i dit liv, som du i flere år har holdt hemmeligt for omverdenen?

Gitte Lindholt: Da jeg besluttede mig for at bruge professionel konsulentbistand i min skriveproces og kontaktede dig, Karen, havde jeg ikke lyst til at fortælle omverdenen, at jeg havde levet med psykisk og fysisk vold. Jeg tænkte mere i at skrive en bog om, hvordan man kan blive styrket gennem superfood. Det var simpelthen for pinligt at fortælle min egen historie, da jeg ikke havde lyst til at være kendt som kvinden, der havde fundet sig i så forfærdelige ting. Jeg ville hellere kunne fortælle om en fantastisk opfindelse eller andet. Men i samråd med dig, fandt vi ud af, at det lige præcis var min styrke, at jeg selv havde gået vejen. Det var mit stærkeste kort til at hjælpe andre i samme situation og tilføre verdenen værdi. Men det skulle laves som en selvhjælpsbog med både faglighed og personlige beretninger og ikke være en i rækken af ”real-stories” udgivelser.

 

Dyssocial personlighedsforstyrrelse – psykopat

Det skal tilføjes, at min tidligere partner ikke er blevet diagnosticeret psykopat. Så jeg kan kun fortælle om mine oplevelser med ham og hans adfærd, som jeg oplever har mange lighedspunkter med WHO´s definition af en dyssocial personlighedsforstyrrelse (“psykopat” på fagsprog):

  • Grov ligegyldighed over for andres følelser
  • Manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser
  • Manglende evne til at fastholde forbindelser med andre
  • Lav frustrationstolerance og aggressionstærskel
  • Manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af erfaringer, inklusive straf
  • Bortforklarings- og udadvendt projektionstendens

…mit budskab er også, at man skal opsøge viden. Viden giver indsigt og mere velovervejede valg og handlinger.

 

Den personlige tone i en fagprofessionel bog

Karen Toftegaard: Hvad har du gjort for at finde din personlige tone frem i en fagprofessionel bog?

Gitte Lindholt: Det har været vildt svært. Fordi det netop hverken er en fagbog, fiktion eller en selvbiografi. Men jeg har forsøgt både i strukturen og i mit mindset at have læseren i mit baghovede gennem hele bogen og skrive til dem som mennesker af kød og blod, der har været i samme situation. I det hele taget handler denne bog jo om psykopater i pyjamas, hvor den psykiske vold foregår i menneskers private og personlige liv. Den personlige tone er også fremtrædende i beretningerne, hvor jeg ønsker at vise manipulationerne, den afstumpede adfærd og psykiske vold – set både gennem kvinders og børns øjne. Jeg har desuden forsøgt at stille spørgsmål til fagpersoner, som jeg tænker er relevante for kvinderne personligt. Men også fagligt, for mit budskab er også, at man skal opsøge viden. Viden giver indsigt og mere velovervejede valg og handlinger.

 

Vægtning mellem personlige beretninger og ekspertinterviews

Karen Toftegaard: Hvad er forskellen på den første version af din bog og den, der publiceres i dag? Jeg tænker bl.a. på, at der nok er sket en forandring i hvilke personlige fortællinger, du ser en værdi i at dele med andre?

Gitte Lindholt: Mit første manuskript på ca. 160 sider var min dagbog skrevet ud fra de første 1½ år efter skilsmissen, som både var helt private og personlige. Et materiale som jeg aldrig har vist til nogen. I slutproduktet er jeg selv nærmest helt ude af indholdet, da jeg har forsøgt at have fokus på, hvad der har værdi for andre. De personlige beretninger i bogen er også anonyme fra både andre kvinder og jeg. Jeg finder det vigtigt, at der er personlige beretninger, som gør at læsere kan spejle sig i bogen og genkende sin egen situation. Jeg håber, at det vil gøre, at de ikke føler sig alene med disse forfærdelige oplevelser, giver dem håb og mod til at bruge bogens værktøjer. Der er desuden i den endelige version fagafsnit og interviews med ni eksperter, hvilket jo ikke er personligt overhovedet. Når jeg skal holde mine mange foredrag, kommer jeg naturligvis med min personlige beretning. Det, tænker jeg, giver mening for tilhørerne. Her skal jeg også finde en balancegang mellem om jeg giver stof til BT eller Weekendavisen.

 

Et ståsted med personlig integritet

Karen Toftegaard: Hvad er din grundlæggende motivation for at dele dine egne personlige erfaringer og bakke dem op med ekspertudsagn?

Gitte Lindholt: Fordi mine personlige erfaringer bliver en form for viden, når de bliver nedfældet. Jeg er akademiker, så jeg tænker akademisk: Der skal være en faglig tyngde, som understøtter mine udsagn og oplevelser. Jeg er selv nysgerrig efter at opsøge viden om emnet og blive klogere.

 

Karen Toftegaard: Hvad/hvem har givet dig det største skub til at skrive bogen med en personlig autoritet, styrke og integritet?
Gitte Lindholt: Du, Karen, overbeviste mig om, at min viden var en ekspertviden, som jeg slet ikke havde tænkt på. Det var et skulderklap i sig selv. Jeg har MIN viden og metoder til at overleve en psykopat, som ingen andre har. Bogen har desuden været en afgørende terapeutisk proces, og hjulpet mig i mål med at få personlig autoritet, styrke og integritet. Man kan sige, at bogen gerne skulle videregive eller opfordre til, at kvinder får det samme.

 

Karen Toftegaard: Hvad er det mest overraskende, du har indset, mens du var i gang med at skrive denne bog?
Gitte Lindholt: Det svære i at skelne mellem det private, personlige og offentlige rum. At jeg ikke føler mig eksponeret i det offentlige rum med min historie. Jeg har samtidig med bogprocessen startet eget firma, og min krop reagerede kraftigt i december (tæt på bogudgivelsen) med stress og uro, ind til jeg fandt ud af, at den blot fortalte mig, at jeg skulle finde en form for skelnen mellem rummene. At min bog (personlig, offentlig) er én ting (gittelindholt.dk) og min foredrags- og eventvirksomhed (offentlig/professionel) Empower Lab (empowerlab.dk) en anden. Jeg bruger Empower Lab som en platform, hvor jeg kan holde foredrag om emnet. Så du rammer plet med din hensigt med dit interview om den hårfine balance mellem at fortælle om sit liv og samtidig bevare en personlig integritet. Og bemærkelsesværdigt hænger personlig integritet meget sammen med emnet psykopati, for om noget overskrider en psykopat ens grænser og privatsfære. Han blander sig i alt – lige fra ens sms’er til at ville kontrollere ens værdisæt eller politiske holdninger. Så den personlige integritet skal om noget genvindes efter bruddet. Og kroppen skal nok fortælle dig, hvis du ikke lytter.

 

P.S.: Dette blog-indlæg er første del i en serie af interviews om personlig kommunikation.

 

Danish