1:1 Workshop: 360 GRADERS REFLEKSION OG HANDLING

0902_Karen_Toftegaard_SH_fodaftryk

3 timers 1:1 workshop, hvor vi afdækker dit/jeres kreative DNA.

1 times PR-rådgivning ud fra workshoppen (1-3 uger efter)

Skriftlig PR-guide (kan udformes specifikt til nye tiltag som websites, social medie-strategi, lancering af projekt m.m.)

Pris: 6.000 kr. inkl. moms

Alle har en strategi. Spørgsmålet er bare hvilken og hvor bevidst, den er. Selv dem der siger: “Jeg har ikke nogen strategi og er virkelig dårlig til at sælge,” har en strategi. Strategien er måske at gemme sig lidt og vente på, at andre opdager en. Eller man deler personlige fortællinger på forskellige medier, der går lige i hjertet på ens følgere, fordi de netop fortæller om både det sure og det søde. Mens man ind imellem fortæller, hvor meget man hader de der overfladiske, reklameagtige ego-oppustede indlæg. Her er strategien at give “den ærlige, personlige version, råt for usødet – fri for kommercielle dagsordener”. Det kan også være, man har valgt at smide Janteloven væk og bare gør opmærksom på sit arbejde overalt, hvor man overhovedet kommer hen. Måske uden at være helt opmærksom på, hvor meget mennesker reelt er interesserede, for det er nu, man vil slå igennem og vise verden værdien i det, man bidrager med. Eller ens strategi er at få andre til at tale om en. For det virker mere troværdigt – og så er man fri for selv at gøre det.

 

Undersøgelse af dit kreative DNA

I denne workshop undersøger vi dit kreative DNA, fremkalder fortællinger og udvikler de bedste strategier til, at du kan træde i karakter som kreativ ekspert inden for dit felt. Karen Toftegaard har arbejdet med kreative personligheder (kunstnere, skuespillere, instruktører, teaterledere m.fl.) gennem mange år. Flere gange har hun oplevet, at der var noget, som skurrede, når man var i gang med at kommunikere et projekt, en sag eller en organisation til omverdenen. Og det var næsten altid, hvis der var noget uafklaret hos personer i forhold til det at være en offentlig person eller at være bannerfører for et projekt og at stå frem med sin personlighed. Mennesker er jo usædvanligt dygtige til at finde måder til at undvige det, som de ikke vil. Hvis man har en afklaret strategi for at gøre det, man elsker, og kan fortælle andre om det, man selv tror på kan gøre en forskel, så promoverer man klart og ærligt i tråd med ens værdier og overbevisninger.

Og derfor har vi lavet denne workshop, hvor vi undersøger, afklarer og finder konkrete handlingstrin, så du selv kan være dit kreative arbejdes bedste ambassadør.

 


Denne workshop giver dig:

  • en dybere forståelse af dit kreative arbejde og hvordan du bakker det op med din personlighed.
  • skarpe formuleringer af metafortællingen om dit kreative arbejde og de primære fortællinger, der giver værdi for andre
  • konkrete handlingstrin til at fortælle om dit projekt i ord, billeder og handling.
  • en personlig kommunikationsguide, du kan støtte dig til, når du skal præsentere dit kreative arbejde til samarbejdspartnere, støttegivere, kollegaer og også tante Oda, der alligevel stadig ikke helt kan forstå, at man kan tjene penge på det, du laver.
  • et refleksionsrum hvor det handler om dig, der taler om dit kreative arbejde med god tid til at finde ord og fortællinger.
  • det som nogle også kalder medietræning.

KONTAKT for aftale: mail@karentoftegaard.dk


 

Den teoretiske baggrund: UNDERSØGELSE, AFKLARING, HANDLING

Denne workshop er udviklet med redskaber fra forskellige retninger – med en kommunikationspraktisk klangbund. Kommunikation handler om mennesker og vi er en sjovt art, der ikke altid gør det, vi tror vi gør. Jo bedre man kender sig selv og de strategier, man har, jo klarere kommunikation, kan man lave.

 

Træd ud af skyggen

Derfor henter vi inspiration fra skyggefacilitering, der er den amerikanske personlig transformations-specialist Debbie Fords konkrete metodiske omsætning af den schweiziske psykoterapeut Carl Jungs forskning i menneskets selvforståelse. Det handler helt kort om, at vi mennesker har nogle sider, vi gerne vil vise omverdenen og så har vi også nogle sider, som vi for alt i verden, ikke vil vise omverdenen. Så dem sætter vi i skyggen. For eksempel sætter mange kreative overfladisk, selvoptaget, uærlig i skyggen. Det vil sige, at hvis der er noget, man i hvert fald ikke vil være, så er det overfladisk. Og så kan der opstå sindrige strategier for ikke at virke overfladisk. F.eks. kan man komme til at gøre tingene langt mere komplicerede end de egentligt er, når det i virkeligheden handler om, at man bare virkelig godt kan lide at udtrykke sig.

 

Den chilenske biolog Humberto Maturanas erkendelsesforskning

Vi henter også inspiration fra den chilenske biolog Humberto Maturana erkendelsesforskning. Han beskriver, hvordan vores virkelighedsopfattelse altid er summen af alt det, vi indeholder. Han pointerer, at der findes ikke nogen objektiv virkelighed. Enhver virkelighed findes kun inden i det enkelte menneske. Når man bruger sin kreativitet skaber man i endnu højere grad en virkelighed, som ikke ligner så mange andres. Og når Maturana påpeger, at man kun kan dele sin virkelighed med andre ved at opnå konsensus med det andet menneske, så handler formidling af ens kreative projekter i højeste grad om at beskrive den virkelighed, som man selv har og så finde de punkter, hvor den kreative virkelighed vækker genklang i andre menneskers virkelighed. På baggrund af Maturanas tankegang har Karen Toftegaard udviklet en model for at undersøge og afklare værdier og fortællinger i en kreativ virkelighed og så sætte det på handling (i både ord, visualitet og konkrete handlinger). Modellen drejer sig om at beskrive ens virkelighed på flere domæner

DET PERSONLIGE DOMÆNE – hvad ser du, når du ser på verden?
DET INTERPERSONELLE DOMÆNE – hvad ser den anden? (ofte din branche)
DET SAMFUNDSMÆSSIGE DOMÆNE – hvilke sociale værdier er væsentlige i samfundet?

 

Fremgangsmåden

Fremgangsmåden er helt enkelt at undersøge via spørgsmål, afklare via øvelser og flere spørgsmål samt klæde på til handling via spidsformuleringer og konkrete handlinger, der støtter dit kreative arbejdes metafortælling. Og som med de fleste andre modeller, så er denne model et redskab til at komme rundt i alle hjørnerne af dit kreative DNA og blive afklaret med, hvad man rent faktisk skaber. Det er en model for at komme i dybden med indholdet. Fordi det netop er af meget stor betydning, at man kender den virkelighed, det fundament, som det man skaber, er en konsekvens af.

 

Workshopholder

Workshopholder Karen Toftegaard er cand. mag., certificeret skyggefacilitator og erfaren kommunikationsrådgiver for kreative personligheder og organisationer.

 

 

Danish