Faciliteret Samtale om Kreative Processer

“Refleksion er en af de allermest undervurderede metoder til succesfuldt arbejde og samarbejde.”

Karen Toftegaard – Cand. Mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet og Humboldt Universität, Berlin | Kulturel serieiværksætter | Forfatter 


Anbefaling af “Team Faciliteret Samtale om Kreative Processer”:

Vi kom med et ønske om at blive bedre til at lave vores egen PR – og opdagede i samtalen med Karen Toftegaard, at det starter med at blive klarere på vores egen fortælling som kunstnerisk kollaborativ – også i vores dialog med hinanden. Karen var enormt skarp til at spille spørgsmål, der belyste vores kunstneriske praksis og identitet fra vinkler, vi ikke selv havde set. Det fik os til at tale med hinanden på en ny måde. Dermed kom vi dybere ind til vores kunstneriske nerve og fællesskab. Hun fulgte processen til dørs med en grundig og rammende opsummering, der indeholdt en del brugbare to-do-punkter.

Kunstkollektivet Salon New Love

“Vi havde en super god workshop, der var virkelig givende for os – både som hold og individuelt. Jeg tror, at det kommer til at gavne vores projekt og samarbejde rigtig godt både på kort og lang sigt.”

Koreograf Simone Wierød


Individuel Faciliteret Samtale om Kreative Processer – typisk til projektledere (både formelle og uformelle)

75 minutters rådgivning/mentoring – faciliteret enten live eller online på den behagelige onlinemødeplatform ZOOM. Pris 1.100 kr. plus moms. [du møder op eller får tilsendt et link, du bare skal klikke på og så er vi i gang]

5 refleksionssamtaler inden for max. 6 måneder – faciliteret live eller online. Pris 4.400 kr. plus moms (= 1 refleksionssamtale gratis).

Karen Toftegaard faciliterer en Samtale om Kreative Processer, hvor der er fokus på en eller flere udfordringer i dit arbejde som kunstner, kreativ iværksætter, producent, kommunikationsansvarlig, leder i kulturbranchen. Det er et trygt, fortroligt rum, hvor der altid også er et fokus på at styrke din personlige gennemslagskraft i dit arbejde. Efter hver samtale vil der altid være en kort bullet-point skriftlig opsamling.


Team Faciliteret Samtale om Kreative Processer

3 timers faciliteret refleksionssamtale/workshop for en gruppe, der samarbejder kan være en frugtbar begyndelse. Det er især relevant for mindre grupper (3-7), der arbejder sammen om ét projekt eller gør det kontinuerligt over en længere periode.

Vi faciliterer nu denne “Team Samtale om Kreative Processer” både live og online – på den behagelige og meget overskuelige online mødeplatform ZOOM.

Der er to forskellige modeller – som I kan vælge alt efter jeres behov og temperament:

Refleksionssamtale – facilitering af en 3 timers proces, der afklarer hvilke fortællinger, der giver bedst mening at fortælle om jeres arbejde (her står I selv for at tage noter eller optage sessionen): Online versionen koster 3.900 dkk plus. moms

Refleksionssamtale + skriftlig opsamling (her samler vi noter og laver et referat + opsamlende skriftlig PR-rådgivning, som vi sender i løbet af 2 arbejdsdage efter sessionen): Online version 4.500 dkk plus. moms

Hvad er en Refleksionssamtale?

Vi hjælper kreative organisationer og personligheder med at opdatere sin selvforståelse af hvilken rolle man spiller eller kan spille i det samfund, man er en del af. Det er til enhver tid muligt at booke rådgivning hos Karen Toftegaard. Vi anbefaler refleksionssamtalen til mennesker, der har brug for at se forskellige perspektiver på en sag. Refleksionssamtalen er bygget op om at reflektere, at se en sag fra forskellige perspektiver og gennem systemisk tænkning at begribe systemet, mønstret, konteksten man er en del af – inspireret af den chilenske biolog Humberto Maturana.

Kreative organisationer og personligheder bruger refleksionssamtalen til reflektere forskellige ting. Det kan f.eks. være:

 • hvordan kommunikerer vi bedst dette projekt, så støttegivere, købere, ambassadører og supportere forstår, hvilken forskel det kan gøre.
 • bæredygtigheden i en iværksætterproces – både i forhold til FNs verdensmål, men også bæredygtige kreative arbejdsvilkår for menneskene, der driver prjektet.
 • udviklingen af et kunstnerisk/kreativt projekt – i et kommunikationsperspektiv eller med et perspektiv fra erfaren festival- og kulturel iværksætter.
 • i begyndelsen af et kreativt samarbejde, hvor man har brug for at lære hinanden at kende, forstå hinandens perspektiver på projektet ved at lytte, at beslutte sig for hvilken vej det giver bedst mening for denne gruppe at gå i det samarbejde.
 • hvis man som samarbejdspartnere har brug for at få nye perspektiver i spil – og i en faciliteret samtale tale sammen om f.eks. hvordan man skal kommunikere et projekt, i hvilken retning man skal gå for at prioritere et økonomisk overskud eller en særlig ideologisk vinkel, hvordan man samarbejder i den kreative proces…
 • en arkitektvirksomhed der vil være skarp på hvad det er, der gør deres arbejde særligt værdifuldt. Hvad er det at deres signatur gør ved et projekt?

Karen Toftegaard ejer flere virksomheder og har iværksat samt udviklet en række kulturprojekter og festivaler. Hun arbejder som leder, kommunikationsrådgiver, proces-facilitator, (international) producent og er desuden (med)forfatter på bogen BRUG DIN KREATIVITET.  Hun uddanner sig kontinuerligt inden for facilitering, rådgivning og ledelse. Det har bl.a. resulteret i flere uddannelser som bl.a. skygge-facilitator og demokrati-konsulent.

Se hvad samarbejdspartnere sig om hendes rådgivning og facilitering


Vi har særlig erfaring med rådgivning inden for:

 • Strategi for digital storytelling og hvordan I får skabt interessant indhold i en travl hverdag, som det giver reel værdi at dele.
 • Udvikling af strategi for email-markedsføring og en plan for, hvordan I i praksis får skabt nyhedsbreve, der sælger mere (og mere).
 • Brandstyrkelse og storytelling/storydoing for flere førende kulturpersonligheder
 • Brandstyrkelse og storytelling/storydoing for en række kreative erhvervsdrivende
 • Konceptudvikling med fokus på at styrke kommunikationen i et kulturprojekt eller en kampagne
 • Bæredygtig PR & markedsføring-strategi for kunstnere og kunstnerkollektiver (dvs. strategier, der virker – også på den lange bane)

På baggrund af 18 års erfaring fra det professionelle kulturmiljø – med 10 års arbejde i kulturinstitutioner (både i kommunal og statslig regi) og i opstart eller udviklingen af 4 festivaler samt som kulturel serieiværksætter har jeg flere gange set og mærket hvordan refleksionen kan gøre en forskel for kvaliteten af det arbejde, vi laver. Ethvert projekt og enhver indsats du laver, bliver stærkere af at du har reflekteret selv – og sammen med dine samarbejdspartnere: “Hvad er det allervæsentligste i dette projekt? Hvad gør det relevant nu – og for hvem? Hvordan ser jeg min egen rolle i dette projekt? Hvad ser de andre, at jeg kan bidrage med?- og endnu mere.

Karen Toftegaard

Skriv til os på mail@karentoftegaard.dk, så laver vi en aftale.


Vi gennemfører også afklarings- og idéudviklingsprocesser med teams inden for det samme felt.

Se workshops her.

Vi glæder os til at møde dig (og dit hold).

Danish